Specialisaties

Niet alleen de steeds verdergaande eisen aan haartransplantaties en de almaar voortschrijdende ontwikkelingen vereisen een gespecialiseerde behandelaar. Ook de patiënten wensen een deskundig arts. Het doel van specialisatie is altijd het bieden van optimale oplossingen en resultaten. Daarom zijn Dr. Feriduni en zijn team samengesteld op basis van hun specifieke werkzaamheden en specialistische vakkennis. Dr. Feriduni richt zich sinds 1997 enkel op het gebied van esthetische chirurgie. Dankzij de concentratie op dit veeleisende vakgebied is dr. Feriduni haartransplantatie-specialist. Informeert u gerust over de afzonderlijke specialiteiten van dr. Bijan Feriduni.

Lees meer over Dr. Feriduni's specialisaties

1. Haarlijn
2. Temporal peaks
3. Haardichtheid
4. Lateral Slit Techniek
5. Trychophytic Closure techniek
6. Chirurgische haargrensverlanging (SHA-lift)
7. Corrigerende haarchirurgie
8. Wimpertransplantatie

1. Haarlijn

De natuur nagebootst: optimale en natuurlijke haarlijnen

Alle patiënten (en hun behandelaars) willen graag een perfecte haartransplantatie. Het belangrijkste doel van een behandeling is een natuurlijk eindresultaat, waarbij geen sporen van de behandeling achterblijven. En natuurlijk dat de behandeling voor de patiënt zo aangenaam mogelijk is. De vormgeving van een natuurlijke haarlijn is een van de belangrijkste en meest doorslaggevende argumenten bij de keuze van een arts. Patiënten willen tenslotte een positief, natuurlijk resultaat, dat niet direct in het oog springt. Om deze natuurlijkheid te bereiken, spelen meerdere aspecten een rol: kennis van de diverse technieken, ervaring, een zorgvuldige werkwijze en een haast artistiek talent en driedimensionale fantasie die het mogelijk maken om een haarlijn te creëren die die van natuurlijk haar zo dicht mogelijk benadert. En daarbij zijn de proporties van het gezicht net zo belangrijk als de wensen van de patiënt.

Het plannen van een natuurlijke haarlijn

De schoonheid en de esthetiek van een gezicht wordt vooral bepaald door de harmonie van zijn proporties. Dat geldt niet alleen voor de mate van onze psychische tevredenheid, maar ook hoe we overkomen op anderen, onze partnerkeuze en kansen in onze carrière. Deze hangen vaak samen met ons gevoel voor esthetiek en schoonheid. En het gezicht met het samenspel tussen ogen, neus, mond en haren is daarbij bijzonder belangrijk. Deze harmonie, die wij als mooi en esthetisch ervaren, kende Leonardo da Vinci al. Hij heeft ze in zijn studies van verhoudingen verwerkt en het resulteerde in de zogenaamde gulden snede. Dat geldt ook voor Fibonacci’s getallen waarvan het quotiënt ook de gulden snede benadert. Kortom: een bepaalde verhouding tussen twee getallen of groottes ervaren we als ideale proporties en daarmee als het summum van esthetiek, harmonie een schoonheid.

derdes

Dat geldt voor kunst, architectuur, maar ook voor de natuur en daarmee dus ook voor ons gezicht en vooral voor de haarlijn, die bij de harmonie van een gezicht een belangrijke rol speelt. Als er haren op die plek ontbreken, ervaren we een gezicht als onharmonisch en dat verduidelijkt de immense betekenis van de haarlijn.

 

2. Temporal peaks

Een deel van de haarlijn

De haarlijn aan weerszijden van het gezicht vormt een soort raam voor het gezicht en is dus beslissend voor het uiterlijk. De haarlijn is bepalend voor een jeugdig uiterlijk en of we een gezicht mooi vinden. Daarom verandert een terugwijkende haarlijn, of leeftijdsafhankelijke haaruitval aan de slapen, de zogenaamde inhammen, de optische harmonie van een gezicht enorm. De personen in kwestie ervaren hun uiterlijk als onaantrekkelijk en daarom is de vormgeving van de haarlijnen aan weerszijden van het gezicht, de zijwaartse haarlijnen - de temple angles en temporal peaks - een belangrijk deel van de transplantatie.

Daarvoor worden, net als bij de vorming van de bovenste en middelste haarlijn, aparte FU’s ingezet. Dat zorgt voor een natuurlijk ogend en op de patiënt afgestemde zijwaartse haarlijn. De vormgeving van de zijwaartse haarlijnen vergt uitermate veel van de behandelende arts. Deze moet tenslotte niet alleen de transplantatietechnieken perfect beheersen. De arts moet bovendien voldoende ervaring hebben en over een artistiek talent beschikken, om optimale resultaten te bereiken, waar je bovendien de behandeling niet aan af kunt zien.

Resultaten

Temporal peaks

 

3. Haardichtheid

Verschillend van patiënt tot patiënt

De haardichtheid is het aantal folliculaire eenheden per vierkante centimeter hoofdhuid. Het gemiddelde van een natuurlijke haardichtheid van gezonde haargroei ligt tussen 60 en 110 folliculaire eenheden per vierkante centimeter. De haardichtheid varieert van mens tot mens en is dus persoonlijk. Dat maakt het mogelijk om een natuurlijke haardichtheid van een patiënt bij een transplantatie na te bootsen. Het doel is een esthetische haartransplantatie waarbij het resultaat zo natuurlijk mogelijk oogt.
De haarchirurg moet daarom niet alleen de bestaande haardichtheid kunnen beoordelen, maar ook rekening houden met de leeftijdsafhankelijke, voortschrijdende haaruitval en deze in zijn behandeling integreren. Hij ´speelt´, afhankelijk van het gebied, met verschillende dichtheden en zorgt zo voor een optimaal en persoonlijk resultaat. Dat vereist veel tijd, geduld, ervaring en talent, want een te lage haardichtheid leidt net zo goed tot een onesthetisch resultaat als een te hoge dichtheid.

Dit inzicht heeft een logisch gevolg: het succes en de kwaliteit van een haartransplantatie wordt voor een groot gedeelte bepaald door het aantal getransplanteerde haren. Dit bepaalt ook een zo natuurlijk mogelijke verdeling van de haren. Hoe meer beschikbare transplantaten, hoe beter het te verwachten resultaat. Dankzij het hoge aantal transplantaten, de uitermate kleine haarwortels (FU) en een speciale techniek voor de voorbereiding van de implantatiekanalen (de lateral slit-methode) kunnen transplantaten nog dichter op elkaar worden gezet (dense packing). Vaak is daarom maar een behandeling nodig (one-session-philosophy).

 

4. Laterale Slittechniek

Natuurlijke schikking van de haren

Dankzij de lateral slittechniek kunnen de implantatiekanalen volgens de natuurlijke schikking van de haren aangebracht worden. Bovendien kan de arts een hogere haardichtheid bereiken en daarmee zorgen voor een natuurlijk en harmonisch totaalbeeld. Met de lateral slit methode kunnen de hoek en de schikking van de haren nog natuurlijker worden nagebootst. Dat is vooral bij de voorste en zijwaartse haarlijnen, waar de huid dunner en gevoeliger is, een enorm voordeel.
De toepassing van de lateral slittechniek stelt bij de voorbereiding van de implantatiekanalen en bij het implanteren van de transplantaten hogere eisen aan de chirurg en zijn team.

 

5. Trychophytic Closure

de optimale hechtingsmethode voor onzichtbare littekens

De trichophytic closure, kort tricho closure, is een hechtingstechniek. Dankzij deze techniek ontstaan veel minder zichtbare littekens in het donorgebied. Deze techniek wordt bij een FUT toegepast: het hechten van het litteken na het verwijderen van de huidstrip. Op deze wijze kunnen wonden zo worden gehecht dat er later haren uit de littekens groeien en ze daarmee onzichtbaar lijken. Daarom is een tricho zeer geschikt voor een correctiebehandeling van al behandelde patiënten, voor reconstructieve behandelingen en voor patiënten die de voorkeur geven aan een kort kapsel.

Voor het succesvol toepassen van deze techniek - die niet voor elke patiënt geschikt is trouwens - heeft de haarchirurg veel ervaring en kennis van hechtingstechnieken als ook kennis van de conditie van de hoofdhuid, het haar en een optimale vorming van zo min mogelijk littekens nodig.

TPC

 

 

6. Chirurgische haargrensverlaging (SHA-lift)

De haargrens is bij vrouwen variabel van positie. Een “normale” vrouwelijke haargrens bevindt zich echter 5 tot 6,5 cm boven de wenkbrauwen en begint meestal op een punt waar de schedel van een eerder horizontale naar een verticale positie overhelt. Deze optimale positie maakt een vlotte haarstyling mogelijk en zorgt voor harmonie en balans in het gelaat.

SHA lift

Sommige vrouwen hebben een aangeboren hoge haargrens of hoog voorhoofd. Het hebben van een hoge haargrens kan vrouwen er mannelijk en/of ouder laten uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Het ermee gepaard gaande hoge voorhoofd wordt vaak als onaantrekkelijk gezien en de styling blijft meestal beperkt tot het naar beneden kammen van het haar (ponykapsels) om het hoge voorhoofd te camoufleren. Alhoewel ze geen tekenen van haarverlies vertonen, zijn deze vrouwen vaak ontevreden over hun natuurlijk hoge voorhoofd en willen ze hun haargrens kunnen verlagen tot een cosmetisch aantrekkelijkere positie.

De procedure voor het verlagen van de vrouwelijke haargrens begint met het maken van een niet herhalende, onregelmatige trichofytische incisie binnen de fijne haren van de voorste haargrens. Deze incisie snijdt doorheen de haarschachten maar laat de wortel van het haarfollikel intact. De trichofytische techniek maakt haargroei over het litteken mogelijk om te helpen het te camoufleren. Met deze methode proberen we een gelijkaardige transitiezone te creëren als bij het transplanteren van folliculaire units. De haargrens komt vervolgens natuurlijk over en blijft onzichtbaar.
Na de incisie wordt de hoofdhuid helemaal tot aan de achterkant van de schedel opgetrokken. De zwelling wordt gebruikt om de bloeding tot een minimum te beperken. Binnen dit vlak wordt een extensieve chirurgische procedure uitgevoerd waarbij de hoofdhuid van de onderliggende spieren en ondersteunende weefsels wordt losgemaakt om de elasticiteit te verhogen; deze procedure verloopt snel en bloedloos. In het voorhoofd wordt de dissectie in dit vlak uitgevoerd tot net onder de plaats waar we de haargrens willen hebben. De hoofdhuid wordt vervolgens naar voor getrokken en de overtollige, haarloze voorhoofdhuid wordt weggesneden met een incisie die parallel verloopt met de schuine trichofytische incisie. De wonde wordt in twee lagen gedicht. De diepe laag van de hoofdhuid wordt zo dicht mogelijk bij de wondranden gedicht om voor de nodige stevigheid te zorgen. Het dichten van de huid gebeurt met delicate, fijne hechtingen. Om een goed cosmetisch resultaat te verzekeren, mag er geen spanning op de wonde zitten. Er wordt een licht verband aangebracht dat op de dag na de operatie wordt verwijderd. Er is onmiddellijk een cosmetisch resultaat zichtbaar. Het haar mag naar beneden gekamd worden en blauwe plekken en oedemen blijven tot een minimum beperkt. De hechtdraden worden doorgaans 7 tot 10 dagen later verwijderd. Veel patiënten hervatten hun werkzaamheden en sociale activiteiten na 4 à 5 dagen.

De belangrijkste bezorgdheid over deze techniek voor haargrensverlaging is de kans op een duidelijk of onaantrekkelijk litteken. Een goede technische uitvoering van de trichofytische incisie is cruciaal om deze complicatie te voorkomen. Wanneer het haar begint te groeien en de wond geneest, zal het litteken nagenoeg onbestaand worden. Eventueel kunnen later, wanneer het litteken toch zichtbaar zou zijn, haartransplantaten worden ingebracht. Over het algemeen kunnen patiënten deze procedure goed verdragen. Patiënten melden vaak een verminderde gevoeligheid van de frontale hoofdhuid maar dit lost zichzelf doorgaans binnen de 6 maanden op. Andere complicaties zijn uiterst zeldzaam.

Results

SHA

 

7. Corrigerende haarchirurgie

Correcties van eerder behandelde patiënten

Er zijn veel verschillende redenen voor het mislukken van een haartransplantatie: bijvoorbeeld een niet deskundig uitgevoerde transplantatie of gebrek aan competentie, te weinig ervaring en te geringe zorgvuldigheid, onkunde over actuele technieken en behandelmethoden, onkundig of slecht geschoold personeel. Vaak weet de behandelende arts ook niets van de principes van esthetiek en harmonie.
De patiënt is dan helaas de dupe. Hij zit met een mislukte haartransplantatie en de gevolgen ervan: een onnatuurlijk uiterlijk, bijvoorbeeld door een verkeerde haarlijn, een slecht gekozen schikking of verkeerde groeirichting van de grafts of littekens. Deze problemen kunnen met behulp van herstel en correcties behoorlijk worden verbeterd.

Er zijn veel verschillende redenen voor het mislukken van een haartransplantatie: bijvoorbeeld een niet deskundig uitgevoerde transplantatie of gebrek aan competentie, te weinig ervaring en te geringe zorgvuldigheid, onkunde over actuele technieken en behandelmethoden, onkundig of slecht geschoold personeel. Vaak weet de behandelende arts ook niets van de principes van esthetiek en harmonie.
De patiënt is dan helaas de dupe. Hij zit met een mislukte haartransplantatie en de gevolgen ervan: een onnatuurlijk uiterlijk, bijvoorbeeld door een verkeerde haarlijn, een slecht gekozen schikking of verkeerde groeirichting van de grafts of littekens. Deze problemen kunnen met behulp van herstel en correcties behoorlijk worden verbeterd.
De correctiemogelijkheden van de reconstructieve haarchirurgie biedt diverse technieken. Deze vullen elkaar aan en kunnen, gecombineerd, de gewenste resultaten boeken.

Resultaten

 Repair case Dr. Feriduni

 

 

8. Wimpertransplantatie

Natuurlijke lange wimpers

Het uitvallen en dunner worden van wimpers kent verschillende oorzaken: zoals ziekte, bestraling, een ongeval of belasting c.q. overbelasting door kunstmatige wimpers en permanente make-up. Sommige vrouwen hebben van nature korte of dunne wimpers, en ze willen graag lange, dikke en natuurlijk ogende wimpers. Een wimpertransplantatie of een wimperverdichting geeft de patiënt deze natuurlijke wimpers en zorgt voor een natuurlijk uiterlijk door transplantaties van het eigen haar.

Resultaten

Dense packing

Vrijblijvende online consultatie

Contacteer ons voor meer info 
+32 11 299 790 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.