Schaamhaartransplantatie

Veel mensen vinden de dikte van hun schaamhaar om uiteenlopende redenen erg belangrijk. Dat kan om culturele redenen het geval zijn maar ook doordat er, vanwege genetische oorzaken, door een ziekte of een bestraling, gewoon weinig of geen beharing in de schaamstreek is. Een schaamhaartransplantatie biedt door implantatie de mogelijkheid tot correctie en draagt zo bij tot een esthetisch welzijn.